VEKA AG

Colofon

Uitgever:

VEKA AG
Dieselstraße 8
D-48324 Sendenhorst, Duitsland

Telefoon:    +49 (0) 2526 29-0
Fax:    +49 (0) 2526) 29-3710

E-mail:    info@veka.com
Internet:    www.veka.com


Directie: Andreas Hartleif (voorzitter), dr. Andreas W. Hillebrand (plaatsvervangend Voorzitter), Bonifatius Eichwald, Elke Hartleif, dr. Werner Schuler

voorzitter van de raad van commissarissen: Ulrich Weimer

Statutaire vestiging: Sendenhorst

Amtsgericht Münster HRB 8282

Btw-nr.:
btw-identificatienummer volgens § 27a van de Duitse Wet op de Omzetbelasting:
DE 123995034

Copyright © 2016
Alle rechten voorbehouden.

Alle gegevens op dit domein/site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van de rechthebbende niet worden gebruikt. Links naar deze website mogen alleen naar de startpagina verwijzen, het weergeven van informatie van deze website op andere websites of media is niet toegestaan, met uitzondering van de persberichten en de daarin ter beschikking gestelde gegevens/afbeeldingen.

Contact e-mail: info@veka.com
Privacybeleid: 

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het aangeven van persoonsgerelateerde gegevens. Een uitzondering hierop vormt het gedeelte dat bestemd is voor VEKA-partners dat via een wachtwoord toegankelijk is. Voor zover u ons op onze website vrijwillig of in het kader van een registratie voor het gedeelte voor VEKA-partners persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) meedeelt, worden deze gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. 

Alle in het kader van deze online aanbieding ontvangen en verwerkte gegevens worden volgens § 5 BDSG (Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming) vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Wij registreren vanuit welke domeinen onze websitebezoekers komen. We analyseren deze gegevens ook om trends te herkennen en statistieken op te zetten. De gegevens worden echter daarna gedeletet. Deze website maakt gebruik van cookies. Op bepaalde delen worden zogenaamde Active X Controls gebruikt. Deze website bevat links naar andere websites. De rechthebbende van deze website is niet verantwoordelijk voor de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens of de content op deze websites.content Mocht u vragen over of commentaar op ons privacybeleid hebben dan kunt u via info@veka.com contact opnemen.
Op deze website worden met behulp van technologieën van de firma etracker GmbH (www.etracker.de) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Met behulp van cookies herkent de server uw browser.
De door middel van de etracker-technologieën verzamelde gegevens worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en niet gecombineerd met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden herroepen . 

U kunt de installatie van cookies door het instellen van uw browsersoftware blokkeren; wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

Privacybeleid voor de Facebook-plugin (“Vind ik leuk”)

Deze website maakt gebruik van de plugins van de aanbieder Facebook.com, die door het bedrijf Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS ter beschikking gesteld worden. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plugin (“Vind ik leuk”-button) is geïnstalleerd, worden hierbij erop gewezen dat door de plugin een verbinding met Facebook opgebouwd wordt zodat een doorzending naar uw browser wordt uitgevoerd om de plugin op de website te laten verschijnen. Bovendien worden door het gebruik gegevens naar de Facebook-server doorgestuurd die informatie bevatten over uw bezoek aan onze homepage. Dit betekent voor geregistreerde Facebook-gebruikers dat de gebruiksgegevens aan uw persoonlijke Facebook-account zullen worden gekoppeld. Zodra u als ingelogde Facebook-gebruiker de Facebook-plugin gebruiken (bijv. door te klikken op de “Vind ik leuk”-knop of door het gebruik van de commentaarfunctie), worden deze gegevens overgedragen naar uw Facebook-account en gepubliceerd. U kunt dit omzeilen door eerst uit te loggen uit uw Facebook-account. Meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook kunt u vinden in de regelgeving inzake gegevensbescherming op Facebook onder de-de.facebook.com/policy.php.

Privacyverklaring voor de webanalysedienst Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben de IP-anonymisering geactiveerd. Op deze website wordt uw IP-adres door Google daarom vooraf afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledig IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten tegenover de website-exploitant te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met de andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door het aanpassen van uw browsersoftware; wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien het verzamelen van gegevens van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige verwerving van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomt:Google Analytics deactiveren

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybeleid vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html  of op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIp” werd uitgebreid om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen.

Privacyverklaring voor de webreclamedienst Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google Adsense, een webreclamedienst van Google Inc., USA (“Google”). Google Adsense gebruikt zogenaamde “cookies” (tekstbestanden) die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Google Adsense maakt ook gebruik van zogenaamde “webbeacons” (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) voor het verzamelen van informatie. Door het gebruik van webbeacons kunnen eenvoudige handelingen zoals het verkeer van bezoekers op de website worden geregistreerd en verzameld. De door de cookie en/of webbeacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website met het oog op de advertenties te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten en advertenties voor de website-exploitanten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven voor zover dit vereist is door de wet of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. Het opslaan van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbeacons kunt u voorkomen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te selecteren (In MS Internet Explorer onder “Extra's > Internetopties > Privacybeleid > Instelling”; in Firefox onder “Extra's > Instellingen > Privacybeleid > Cookies”). We wijzen u echter erop dat u in dit geval eventueel niet over alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u opgeslagen gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het bovengenoemde doel.  

Privacyverklaring voor het sociale netwerk Google Plus

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde “G +1”-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt beheerd (“Google”). De knop is te herkennen aan het teken “G +1”. Wanneer u bij Google Plus geregistreerd bent, kunt u met de “G +1”-knop uw belangstelling voor onze website uitdrukken en contents van onze website delen op Google Plus. In dat geval slaat Google zowel de informatie dat u voor een van onze contents een “G +1” gegeven hebt alsook informatie over de pagina die u daarbij bekeken hebt. Uw “G +1” kunnen eventueel samen met uw naam (eventueel ook met foto, voor zover aanwezig) bij Google Plus in andere Google-diensten zoals Google zoeken of uw Google-profiel, weergegeven worden. Voor het doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Google evenals uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy verwijzen we u naar de privacybeleidopmerkingen: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Privacyverklaring voor de “Google Remarketing” en “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc.

Deze website maakt gebruik van de remarketing- of “soortgelijke doelgroepen”-functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). U kunt zo doelgericht met reclame aangesproken worden doordat gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde advertenties verschijnen wanneer u andere websites in het zogenaamde “Google display-netwerk” bezoeken. “Google Remarketing” of de functie “soortgelijke doelgroepen” gebruikt daarvoor de zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Via de tekstbestanden worden uw bezoeken evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Persoonlijke gegevens worden daarbij niet opgeslagen. Bezoekt u een andere website in het zogenaamde “Google displaynetwerk”, dan worden eventueel advertenties weergegeven, die met een hoge waarschijnlijkheid voordien op onze website opgeroepen product- en informatiebereiken in acht nemen. U kunt de “Google Remarketing” of de “soortgelijke doelgroepen”-functie voorkomen door het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware te voorkomen. Wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval eventueel niet in volle omvang gebruik kunt maken van alle functies van de website. U kunt bovendien het verzamelen van gegevens van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: www.google.com/settings/ads/plugin. U kunt ook het gebruik van cookies door een derde partij deactiveren door de deactiveringspagina van van het netwerkreclame-initiatief (Network Advertising Initiative) op www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde secundaire informatie naar een opt-out om te zetten. De privacyverklaring van Google over remarketing met verdere informatie vindt u hier: www.google.com/privacy/ads/.  

Privacyverklaring voor de “Google AdWords Conversion-Tracking” van Google Inc.

Deze website gebruikt de “Google AdWords Conversion-Tracking”-functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Google AdWords Conversion-Tracking maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken wanneer u op een Google-advertentie geklikt hebt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonlijke gegevens worden daarbij niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie geklikt hebt en op een bepaalde doelpagina (bijv. orderbevestigingspagina, registratie voor de Newsletter) gekomen bent. Deze cookies kunnen niet over meerdere websites van verschillende AdWords-deelnemers heen getraceerd worden. Door de cookie worden in “Google AdWords” conversiestatistieken opgesteld. In deze statistieken wordt het aantal gebruikers die op een van onze advertenties geklikt hebben, geregistreerd. Bovendien wordt geteld hoeveel gebruikers naar een bestemmingspagina, die voorzien werd met een “conversion-tag”, gekomen zijn. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Het opslaan van cookies op uw harde schijf kunt u voorkomen door in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te selecteren (In MS Internet Explorer onder “Extra's > Internetopties > Privacybeleid > Instelling”; in Firefox onder “Extra's > Instellingen > Privacybeleid > Cookies”). We wijzen u echter erop dat u in dit geval eventueel niet over alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u opgeslagen gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het bovengenoemde doel. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt evenals de privacyverklaring van Google vindt u op: support.google.com/adwords/answer/93148

Privacyverklaring voor het gebruik van de webmessagedienst twitter.com

We hebben op onze website ook de webmessagedienst twitter.com geïntegreerd. Die wordt door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA beschikbaar gesteld. Twitter biedt de zogenaamde “tweet”-functie aan. Daarmee kunnen berichten van 140 tekens lang ook met websitelinks in de eigen Twitteraccount gepubliceerd worden. Wanneer u de “tweet”-functie van Twitter op onze webpagina's gebruikt, wordt de respectieve webpagina gekoppeld aan uw account op Twitter en daar eventueel openbaar aangekondigd. Hierbij worden ook gegevens aan Twitter verzonden. Over de inhoud van de toegezonden gegevens en hun gebruik door Twitter krijgen wij geen informatie. Raadpleeg daarom voor meer informatie de privacyverklaring van Twitter: twitter.com/privacy. Twitter biedt u onder de volgende link de mogelijkheid om uw privacyinstellingen zelf vast te leggen: twitter.com/account/settings.

Privacyverklaring voor de webanalysedienst Piwik

Onze website gebruikt Piwik, een zogenaamde webanalysedienst. Piwik gebruikt zogenaamde “cookies”, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die van onze kant een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw afgekort IP-adres) aan onze server verzonden en opgeslagen voor gebruiksanalysedoeleinden, wat de website-optimalisatie van onze kant dient. Uw IP-adres wordt in dit proces onmiddellijk geanonimiseerd zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijven. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door het aanpassen van uw browsersoftware; wij wijzen u echter op het feit dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

Disclaimer:

De auteurs zijn niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie. De auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van materiële of ideële aard die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de geboden informatie of door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, in zoverre geen sprake is van grove nalatigheid of opzettelijkheid door de auteurs. Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteurs vallen, kunnen deze uitsluitend aansprakelijk worden gesteld in het geval dat zij hiervan inhoudelijk kennis hadden en het hen technisch gezien en redelijkerwijs mogelijk was het gebruik te verhinderen in het geval van inhoud die in strijd is met de wet. Voor verdergaande inhoud en met name schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie is alleen de aanbieder van deze website(s) aansprakelijk en niet degene die via links uitsluitend daarnaar verwijst. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van deze website. Indien en in zoverre delen of bepaalde formuleringen van deze tekst niet, niet meer, of niet volledig voldoen aan de geldende wetgeving, blijven de overige delen van het document voor wat betreft inhoud en geldigheid onverminderd van toepassing.