VEKA

VEKA und Recycling

Nachhaltigkeit als Unternehmensgrundsatz

Moderne kunststof ramen uit hoogwaardige profielsystemen van VEKA leveren een bijdrage aan een beter milieu: Ze verminderen door de uitstekende warmte-isolerende eigenschappen het energieverbruik in gebouwen en daarmee de uitstoot van CO2. VEKA zet in op productieprocessen waarbij een verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen centraal staat.

Met de oprichting van de dochtermaatschappij VEKA Umwelttechnik GmbH in Behringen in 1993 neemt VEKA ook op het gebied van recyclage een pioniersrol in. In de grootste en modernste recyclagefaciliteit van Europa worden oude kunststof ramen, deuren, rolluiken en profielen volledig gerecycleerd en daarna zonder verlies van kwaliteit weer voor de productie van nieuwe profielen gebruikt.

De vooruitziende beslissing om te investeren in de recyclage van ramen en profielen is niet alleen goed voor het milieu. Want de vraag naar recyclagecapaciteit is de afgelopen jaren sterk gestegen. De installatie werd in 2008 uitgebreid met een tweede recyclagestraat. De totale jaarlijkse capaciteit steeg daarmee met nog eens 20.000 ton tot 50.000 ton per jaar. Tegelijkertijd werd op Europees niveau invulling gegeven aan onze visie op het maatschappelijk verantwoord ondernemen door de overname van recyclage-installaties in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Ook bij de invoering van nieuwe producten staat het recycleren van gebruikt materiaal centraal.

Die VEKA AG ist Gesellschafter der im Juni 2002 gegründeten Rewindo GmbH. Ziel dieser Gesellschaft ist die Koordination, Dokumentation und Kontrolle der Umsetzung der Freiwilligen Selbstverpflichtung der europäischen PVC-Branche im Bereich werkstoffliche Verwertung von PVC-Altfenstern und Produktionsabfällen aus der Herstellung von PVC Fenstern bzw. Fensterprofilen sowie artverwandter Produkte.

Mehr zum Thema

Film VEKA Umwelttechnik ansehen
Website VEKA Umwelttechnik GmbH
VEKA Qualität
Unternehmensgeschichte