Raam duurzaamheid

Kunststof ramen betekenen duurzaamheid

Duurzaamheid is een essentieel aspect van bouwen. Aan deze eis kan zeer goed worden voldaan met moderne kunststoframen - en niet alleen vanwege hun goede warmte-isolatie en de daarmee gepaard gaande energiebesparing. Zelfs de productie van raamprofielen kan tegenwoordig plaatsvinden met een relatief laag energie- en grondstoffenverbruik. De vrijwel volledige recycleerbaarheid van oude ramen heeft een bijzonder gunstig effect.

Inhoudsopgave

  • Duurzaamheid: een oud concept
  • De hele levenscyclus in beeld
  • Duurzaamheid begint bij de profielproductie
  • Kostbare energie in het gebouw houden
  • Recycling levert nieuwe grondstoffen op

Duurzaamheid: een oud concept

Met het groeiende bewustzijn van milieu- en klimaatbescherming groeit het verlangen naar duurzaam bouwen. Dit geldt met name voor particuliere bouw- en moderniseringsprojecten, maar ook in de commerciële en institutionele sector. Grondstof- en energiebesparende gebouwen kunnen namelijk in hoge mate bijdragen tot een merkbare vermindering van de uitstoot van klimaatschadelijke broeikasgassen: volgens schattingen is meer dan een derde van de wereldwijde uitstoot afkomstig van de bouwsector. Als we alleen naar Duitsland kijken, is het aandeel nog steeds ongeveer een zevende.

Duurzaamheid

Regeneratie vormt het kader

Het idee van een duurzame economie en levenswijze is niet nieuw. Het concept werd meer dan 200 jaar geleden voor het eerst concreet geformuleerd - in verband met het beheer van bossen die op lange termijn een stabiele houtopbrengst moesten opleveren. Duurzaamheid betekent hier dat bomen niet sneller worden gekapt dan dat er nieuwe kunnen groeien. Op andere gebieden betekent dit dat alle grondstoffen en het milieu slechts zoveel worden belast als hun regeneratie toelaat.

Houtstapel

De hele levenscyclus in beeld

Levenscyclus van het vinylraam

Om te beoordelen of een gebouw in zijn geheel duurzaam is, is een alomvattende aanpak nodig. In beginsel moeten alle bouwmaterialen en -elementen in aanmerking worden genomen vanaf hun productie en gebruik tot het einde van hun levenscyclus. Daarbij komen nog de energie en de middelen die nodig zijn voor de bouw en uiteindelijk ook voor de sloop. Zelfs voor een klein eenvoudig gebouw zou een dergelijke gedetailleerde analyse een enorme inspanning vergen. Het wordt sterk vereenvoudigd door het feit dat voor de meeste onderdelen, bijvoorbeeld voor het raam, reeds individuele balansen beschikbaar zijn.

Duurzaamheid begint bij de profielproductie

Het raam is een goede illustratie van de factoren die de duurzaamheidsbalans beïnvloeden. Dit geldt vooral voor kunststof ramen. Voor de nieuwe productie van PVC-materiaal voor raamprofielen wordt aardolie gebruikt - een niet-hernieuwbare grondstof. Sinds de recycling van kunststof ramen echter hoogwaardig PVC-recyclaat oplevert dat rechtstreeks bij de productie van profielen kan worden gebruikt, is de situatie aanzienlijk verbeterd. Bij VEKA is bijvoorbeeld al meer dan een kwart van het voor extrusie gebruikte PVC afkomstig van recycling.

De extrusie van profielen biedt nog meer mogelijkheden voor meer duurzaamheid. Hier kan met relatief eenvoudige maatregelen veel worden bereikt, bijvoorbeeld in de hoofdvestiging van VEKA: het proceswater voor de koeling van de extruders en kalibers wordt uit de speciaal aangelegde wetlandbiotoop gehaald. Steeds weer aangevuld met regenwater van de daken van de hallen wordt het teruggevoerd naar de biotoop en op natuurlijke wijze gezuiverd in dit aangelegde moeras. Het is dan weer beschikbaar voor proceskoeling. Elk jaar circuleert ongeveer 136 miljoen liter water door dit systeem - een hoeveelheid water die niet aan het openbare net hoeft te worden onttrokken.

Ook wat het elektriciteitsverbruik betreft, toont de profielproduktie van VEKA aan welke enorme stappen kunnen worden ondernomen om hulpbronnen te sparen. Niet in de laatste plaats door suggesties van het eigen personeel konden op vele punten optimalisaties worden bereikt in Sendenhorst, maar ook in de andere vestigingen van het concern. Daarnaast vertrouwt het bedrijf op zonne-energie van de grote haldaken. De beloning voor deze inzet is dat het elektriciteitsverbruik sinds 2005 is gehalveerd.

Label VinylVerified

Kostbare energie in het gebouw houden

Naast de vervaardiging van de raamprofielen is de isolerende werking van de ramen een belangrijk aspect van duurzaamheid. Dit wordt vooral duidelijk wanneer men de energieverliezen van verouderde en moderne gebouwen vergelijkt: in het eerste geval is ongeveer de helft van de warmteverliezen te wijten aan de ramen, in het tweede slechts ongeveer een tiende. Het vervangen van oude ramen door moderne ramen met hun efficiëntere warmte-isolatie is dan ook een zinvolle moderniseringsmaatregel die een merkbaar effect heeft op de verwarmingsbehoefte.

Daarbij komen nog de zonnewinsten - hier heeft de trend naar steeds grotere elementen een nog sterker effect. Naast meer daglicht betekenen moderne ramen en deuren met een groot oppervlak ook meer warmte-energie, die ze zeer effectief in het gebouw vasthouden. Bij koele of koude buitentemperaturen bereiken zij zo een aanzienlijke vermindering van de verwarmingsbehoefte. Overmatige opwarming in de zomer kan gemakkelijk worden voorkomen met moderne zonweringsoplossingen.

Zonnewinsten: hoe meer zonlicht de ramen binnenlaten, hoe minder verwarming er nodig is.
Zonnewinsten: hoe meer zonlicht de ramen binnenlaten, hoe minder verwarming er nodig is.

Recycling levert nieuwe grondstoffen op

Met moderne ramen kunnen bouwers en architecten een grote stap zetten naar duurzaam bouwen. Ten slotte wordt een belangrijke bijdrage geleverd door de probleemloze recycling - ongeacht het raammateriaal, want profielen van kunststof en aluminium kunnen tegenwoordig net zo gemakkelijk worden gerecycled als die van hout. Dit is een essentiële factor voor het algemene ecologische evenwicht van een raam.

Als pionier op het gebied van recycling heeft VEKA al in het begin van de jaren negentig aangetoond hoe oude kunststoframen op industriële schaal effectief en economisch kunnen worden gerecycled. Sindsdien heeft de recyclinggroep VEKA haar activiteiten verder uitgebreid: Naast de proeffabriek in Behringen, Thüringen, exploiteert zij thans nog twee fabrieken in Frankrijk en Groot-Brittannië. Hier kan in totaal ongeveer 100.000 ton ramen en deuren, rolluiken en ook PVC-productieafval per jaar worden gerecycleerd.

Het meerfasige recyclingproces levert ongemengd PVC-granulaat op dat onmiddellijk opnieuw kan worden gebruikt voor de extrusie van nieuwe kunststof profielen, kunststof buizen en andere producten. Naast het recyclaat zijn er ook metaal-, glas- en rubberfracties die kunnen worden gerecycleerd. Kunststof ramen en deuren zijn dus bijna volledig recycleerbaar. De materiaalkringlopen worden gesloten, de energiebehoefte wordt geminimaliseerd en verwijdering is praktisch overbodig.