VEKA AG

Keuringscertificaten

Hier vindt u informatie om te downloaden.

Geachte VEKA-partner,
De volgende keuringscertificaten kunt u alleen downloaden en in het kader van een CE-markering gebruiken wanneer u met VEKA AG een “Overeenkomst over het gebruik van keuringscertificaten van de typekeuring van VEKA AG volgens de Duitse verordening op bouwproducten in samenhang met EN 14351-1” afgesloten hebt. Wanneer u nog geen dergelijke overeenkomst afgesloten hebt met VEKA AG, neem dan contact op met mevrouw Denise Kampmann, e-mail: dkampmann@veka.com, tel.: +49 (0) 2526 294870.