VEKA AG

Algemene lever- en aankoopvoorwaarden

 

Op alle leveringen en bestellingen van VEKA AG zijn de volgende algemene voorwaarden en aankoopvoorwaarden van toepassing: