Naleving VEKA
Voor de bescherming van ons bedrijf & onze zakenpartners

Naleving

Compliance betekent voor VEKA meer dan het vanzelfsprekend naleven van wetten en normen! Wij zijn een familiebedrijf. Waarden als betrouwbaarheid, betrokkenheid en transparantie zijn ons streven. Daarom hebben wij al vroeg een nalevingssysteem ingevoerd dat deze beginselen effectief benadrukt. Voor een langdurige en vertrouwensvolle samenwerking met al onze zakenpartners.

Een centraal onderdeel van dit nalevingssysteem is een klokkenluidersregeling via welke werknemers en zakenpartners anoniem melding kunnen maken van aanwijzingen voor overtredingen.

Naleving VEKA
Naleving bij de VEKA Groep

Het klokkenluiderssysteem

Om risico's en wetsovertredingen in een vroeg stadium te kunnen signaleren, hebben wij ons klokkenluiderssysteem ingevoerd. Ook op deze manier willen wij schade aan onze medewerkers, onze zakenpartners en ons concern voorkomen.

We volgen alle tips nauwgezet op. Wij hechten groot belang aan vertrouwelijkheid en billijkheid in onze omgang met klokkenluiders en met de werknemers die door de beschuldigingen worden getroffen.

Een rapport kan echter alleen effect hebben als het tot een concreet onderzoek leidt. Voeg daarom in het geval van een verslag zoveel mogelijk details en documenten (indien beschikbaar) bij.

Het klokkenluiderssysteem

Regelovertredingen melden

Tips kunnen ook anoniem worden gegeven via de volgende kanalen:

Contact met de centrale nalevingsorganisatie:

Onze Chief Compliance Officer is beschikbaar als contactpersoon:

Neem contact op met onze ombudsman:

U kunt ook contact opnemen met onze vertrouwensadvocaat en ombudsman Dr Tobias Eggers, een externe advocaat. Hij is onderworpen aan het beroepsgeheim en mag uw tip of uw identiteit niet aan ons of anderen bekendmaken zonder uw toestemming. U kunt advocaat Dr. Eggers bereiken via de volgende contactgegevens: