Meer veiligheid en flexibiliteit door nieuw versterkingsconcept

VEKA heeft voor haar raamsystemen SOFTLINE 76 en SOFTLINE 82 een toekomstgericht versterkingsconcept ontwikkeld dat rekening houdt met profielkleur, beglazingstype, elementgrootte en de klimatologische omstandigheden op de plaats van montage. Het maakt een economisch en technisch zinvol gebruik van vleugelversterkingen en toch ook de bouw van grote elementen mogelijk.

De uitdagingen voor raamfabrikanten zijn nog nooit zo groot geweest als nu. Eigenaars van gebouwen willen steeds grotere elementen, maar zo smal mogelijke zichtbare oppervlakken van de profielen voor een maximale lichtinval. Het gebruikte isolatieglas wordt steeds zwaarder, niet alleen vanwege de afmetingen, maar ook vanwege de drievoudige constructie, die allang standaard is geworden, en verdere functies zoals geluids- en inbraakbeveiliging of valbeveiliging. Bovendien zet de trend naar donkerder kleuren door, en tegelijkertijd zorgen klimaatveranderingen voor een hogere belasting van de constructies.

Nu moet rekening worden gehouden met de respectieve productconstellaties, de algemene omstandigheden op de plaats van installatie en de verwachte interacties om het optimale ontwerp te bepalen en de onbeperkte functionaliteit van de elementen gedurende hun gehele levensduur te garanderen.

Wetenschappelijk basiswerk

Dit is precies de aanpak van VEKA. Het nieuwe versterkingsconcept van de aanbieder van vinylraamsystemen draait in wezen om duurzaam materiaalgebruik, want het is gebaseerd op het principe "zoveel staal als nodig, zo weinig mogelijk". VEKA heeft de huidige en toekomstige eisen aan profielsystemen intensief bestudeerd en in dit verband fundamenteel wetenschappelijk werk verricht. Het doel was onder meer om de thermische belasting van de VEKA-profielsystemen en de effecten daarvan te kunnen evalueren en vooral om deze op reproduceerbare wijze te kunnen simuleren.

Een belangrijk resultaat van de uitgevoerde studies is het besluit om in de toekomst oppervlakken in te delen volgens hun reflectie- en absorptiegedrag. De basis hiervoor is de zogenaamde TSR-waarde (Total Solar Reflectance). Dit geeft aan hoeveel zonnestraling door een oppervlak wordt gereflecteerd. Hoe kleiner de waarde, hoe warmer de profielen. "We weten wanneer het waar hoe warm wordt en kunnen dit nu bepalen via de VEKA tool voor binnenoppervlakken. Zo kunnen we de thermische belasting voor verschillende folies berekenen. Daarmee zijn we goed op de toekomst voorbereid", verklaart Hermann Schmitz, hoofd van VEKA Techniek en Innovatie.

Met de gedifferentieerde beschouwing van de verschillende oppervlakken, die overeenkomt met de referentie van het ontwerp EN 12608-2, (testnorm voor PVC-U profielen met gelamineerde folies) maakt VEKA niet langer onderscheid tussen versterkingen voor witte en gekleurde profielen. De oppervlakken zijn nu ingedeeld in verschillende kleurgroepen (A, B, C). In deze oppervlaktegroepen kunnen - afhankelijk van het ontwerp en de statische eigenschappen van de wapening - verschillende vleugelmaten worden gerealiseerd.

Geoptimaliseerde versterkingen

Een ander belangrijk punt is dat de systeemaanbieder de versterkingen zo heeft geoptimaliseerd dat zij in direct contact staan met de profielwanden en zo hun statische werking optimaal overbrengen. Dit gaat gepaard met de realisatie van nieuwe maximummaten. In het kader van deze ontwikkeling zijn voor de vleugels 70, 80 en 100 nieuwe versterkingsgeometrieën ontwikkeld voor droge beglazing en glasverlijming, die aanzienlijk meer mogelijkheden en volledig nieuwe toepassingsmogelijkheden bieden. De versterkingen zijn verdeeld in maximaal drie categorieën voor vleugelprofielen en maximaal vier voor frontprofielen. Op basis van de indeling in deze categorieën en de kleurgroepen van de oppervlakken en de gewenste afmetingen kunnen de versterkingen specifiek voor een bouwproject worden geselecteerd. Het modulaire systeem van wapeningsgeometrieën maakt het mogelijk te kiezen tussen een hoge mate van individualisering en een systeemstandaard.

Vanwege het grote aantal mogelijke combinaties zijn de schema's niet meer in de systeemdocumentatie opgenomen, maar in een apart deeldocument van het nieuwe VEKA planningshandboek, dat digitaal is opgeslagen.

Betrouwbaar testen in WinDoPlan

Het nieuwe versterkingsconcept is al opgeslagen in de online planningstool WinDoPlan. Het instrument biedt dus een eenvoudige en intuïtieve manier om de complexe afhankelijkheden vast te leggen, de mogelijke configuraties te controleren en de optimaal geschikte combinatie te selecteren.

In de raamconstructiesoftware van Klaes en 3E is de programmering van de extra benodigde functies voor het nieuwe wapeningsconcept al gaande en Digital Building Solutions GmbH implementeert momenteel de stamgegevens.

De verwerkers kunnen kiezen uit

Bij het bijwerken van de stamgegevens blijft echter ook de bestaande versterkingslogica behouden. Het nieuwe VEKA-versterkingsconcept is extra voorzien, maar wordt niet automatisch geactiveerd. Voor vragen over de stamgegevens kunt u contact opnemen met DBS of, zoals gebruikelijk, met VEKA Technical Support. Nadere informatie over het nieuwe versterkingsconcept en een programmatraining zijn beschikbaar in het inloggedeelte op de homepage van de systeemaanbieder.

Afbeeldingen

Een belangrijke factor van het nieuwe versterkingsconcept is een gedifferentieerde beschouwing van de oppervlakken. Ze zijn nu verdeeld in verschillende kleurgroepen. In deze groepen kunnen verschillende vleugelmaten worden gerealiseerd, afhankelijk van het ontwerp en de statische eigenschappen van de wapening.

Afbeelding: VEKA

Voor een optimale ondersteuning van de planning wordt het nieuwe versterkingsconcept natuurlijk ook opgeslagen in de VEKA planningstool WinDoPlan.

Afbeelding: VEKA