Promotie

Een breed scala aan financieringsmogelijkheden

Verouderde ramen zijn een belangrijk uitgangspunt om de energie-efficiëntie van een gebouw te verbeteren en zo de uitstoot van kooldioxide te verminderen. De staat heeft een aantal subsidieprogramma's gelanceerd om financiële steun te verlenen voor de installatie van energiebesparende ramen. Daarnaast bevordert zij maatregelen voor meer inbraakbeveiliging en voor een aan de leeftijd aangepaste verbouwing van huizen en flats. Eigenaren van gebouwen kunnen kiezen tussen aantrekkelijke lening- of subsidieopties - afhankelijk van hun behoeften.

Inhoudsopgave

  • Moderne ramen en deuren betekenen echte voordelen
  • Gewoon belasting besparen
  • gunstige leningen en royale subsidies ontvangen
  • De optimale promotie vinden

Moderne ramen en deuren betekenen echte voordelen

De raamtechnologie heeft zich sterk ontwikkeld, vooral wat de warmte-isolatie betreft. Dankzij moderne raamprofielen en hoogwaardige beglazing is het tegenwoordig eenvoudig om ramen te produceren die 80 procent minder warmte naar buiten laten ontsnappen dan enkele decennia geleden gebruikelijk was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in oudere gebouwen bijna de helft van het warmteverlies te wijten is aan de ramen - ook al maken zij slechts een tiende van de gebouwschil uit. De vervanging van dergelijke verouderde ramen is dan ook een belangrijk middel om de CO uitstoot van woningen en utiliteitsgebouwen te verminderen.2

Maar moderne ramen, balkon- en terrasdeuren doen nog meer. Ze kunnen het inbrekers zo moeilijk maken dat ze het uiteindelijk opgeven - of niet eens proberen zich toegang te verschaffen. Zij bieden ook belangrijke voordelen wat de toegankelijkheid betreft: Het feit dat een vertrouwde woning op oudere leeftijd nog comfortabel en zelfstandig kan worden bewoond, vertegenwoordigt een grote waarde.

Daarom heeft de staat een hele reeks financieringsinstrumenten in het leven geroepen om de vervanging van verouderde ramen en deuren door moderne, efficiënte elementen te bevorderen. Overigens: niet alleen vastgoedeigenaren maar ook huurders kunnen profiteren van de subsidies voor meer inbraakbeveiliging en bereikbaarheid.

Infographic warmteverliezen/oppervlakteaandelen

Gewoon belasting besparen

Veruit de gemakkelijkste manier om te profiteren van overheidssubsidies is het indienen van een belastingaangifte. In het algemeen kunnen particuliere bouwers de kosten van het ambachtswerk aftrekken van hun belastingen, namelijk 20 procent van de gefactureerde loonkosten en tot een totaal van 1.200 euro per jaar.

Onlangs is een aantrekkelijke optie toegevoegd die de volledige renovatie-uitgaven boven op de arbeidskosten dekt, bijvoorbeeld bij het vervangen van de oude ramen door nieuwe, energiebesparende ramen: gedurende drie jaar kunnen particuliere gebouweigenaren 20 procent van de totale renovatiekosten en maximaal 40.000 euro van de belasting aftrekken. Voorwaarde is dat zij hun woning, die minstens 10 jaar oud is, zelf bewonen. Wil de belastingdienst de belastingbonus toekennen, dan moet de modernisering ook worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en een bepaald minimum energieniveau bereiken.

Vaak is het zinvol om de vervanging van verouderde ramen te combineren met andere maatregelen, zoals de installatie van een nieuw verwarmingssysteem of efficiënte gebouwisolatie. De kosten van de modernisering kunnen dan gemakkelijk de som van 40.000 euro overschrijden.

In dergelijke gevallen is het de moeite waard wat meer tijd en moeite te investeren in de planning. Want zo komt de uitgebreidere steun in het kader van de Federale Stimulering voor Efficiënte Gebouwen (BEG) beschikbaar https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/nutzbar. Dit is de verantwoordelijkheid van de staatsbank KfW of - wanneer het gaat om een subsidie voor individuele moderniseringsmaatregelen - het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) https://www.bafa.de/beg.

Infographic financieringsmogelijkheden

De optimale promotie vinden

Het volgende overzicht kan slechts een indruk geven van de beschikbare financieringsinstrumenten. Iedereen die optimaal gebruik wil maken van overheidsfinanciering doet er goed aan een professionele energieadviseur te raadplegen. Omdat alleen deskundigen op betrouwbare wijze kunnen beoordelen welke maatregelen in welke combinatie bijzonder doeltreffend zijn en welke financieringsprogramma's in elk geval van toepassing zijn. En tenslotte: de inschakeling van een energie-efficiëntiedeskundige is in de meeste gevallen een verplichte voorwaarde voor de aanvraag bij KfW of BAFA.

BAFA subsidie
Individuele maatregelen voor de bouwschil

BAFA subsidie

Via BAFA verleent de staat subsidie voor individuele maatregelen die de energie-efficiëntie van een bestaand gebouw verbeteren. Dit omvat met name de vervanging van verouderde ramen en buitendeuren.

Het financieringspercentage bedraagt 20 procent van de subsidiabele uitgaven. Maximaal 60.000 euro per wooneenheid en per jaar kan worden gebruikt om energie-efficiënte renovatiemaatregelen te financieren.

Meer informatiehttps://www.bafa.de