VEKA kwaliteit

Alles hangt af van de kwaliteit

Van ramen wordt tegenwoordig verwacht dat zij verschillende functies vervullen. Aangezien de prestaties van een raam voornamelijk worden bepaald door de raamprofielen, is de profielkwaliteit dus belangrijk. De belangrijkste norm voor PVC-U-profielen stelt verschillende prestatie-eisen en maakt onderscheid tussen verschillende klassen naar gelang van de wanddikte van de profielen: A, B en C. VEKA produceert uitsluitend kwaliteitsprofielen van klasse A, die met hun dikke wanden bijzonder efficiënt zijn. Deze hoge kwaliteit wordt zeer nauwgezet en streng gecontroleerd.

Inhoudsopgave

  • Ramen moet veel presteren
  • Wat is precies kwaliteit?
  • Wanddikte als belangrijk kenmerk
  • Klasse A betekent sterkere ramen
  • U kunt vertrouwen op de kwaliteit van VEKA

Ramen moet veel presteren

Daglicht toelaten in het gebouw en zo nodig ventilatie mogelijk maken: dat waren de essentiële vereisten voor ramen in het verleden. Tegenwoordig hebben eigenaars van gebouwen het volste recht om meer te verwachten. Dit begint met bescherming tegen weer en wind. Moderne ramen moeten ook bij storm en slagregen betrouwbaar dicht blijven en zo ook in ongunstige omstandigheden voor behaaglijk comfort zorgen.

Maar wat bijna nog belangrijker is, is dat efficiënte ramen de waardevolle warmte zo goed mogelijk in het gebouw houden, zodat het klimaat en tegelijkertijd de portemonnee worden beschermd. Bovendien moeten ze beschermen tegen de zomerhitte en inbrekers zoveel weerstand bieden dat ze in het beste geval schrikken en weglopen. En natuurlijk moeten ze gemakkelijk te bedienen zijn en jarenlang hun mooie uiterlijk behouden.

Wat is precies kwaliteit?

Vanuit het oogpunt van een bouwer of een gebruiker van onroerend goed kan een raam dat alle bovengenoemde prestatiekenmerken combineert waarschijnlijk een kwaliteitsraam worden genoemd. Dergelijke ramen kunnen in principe van verschillende materialen worden gemaakt, waarbij kunststof ramen twee belangrijke voordelen bieden: Enerzijds zijn ze aanzienlijk goedkoper dan bijvoorbeeld aluminium ramen en anderzijds zijn ze veel gemakkelijker te onderhouden dan houten ramen.

Deskundigen hebben een veel nauwkeuriger idee van wat een kwaliteitsraam is. Er bestaan namelijk talrijke nationale en internationale normen voor ramen en deuren. Zij beschrijven tot in het kleinste detail welke eigenschappen ramen als afgewerkte bouwproducten en zelfs de raamprofielen en beglazing waarvan zij zijn gemaakt, moeten hebben. Zo wordt de luchtdoorlatendheid van ramen in een aparte DIN-norm behandeld, evenals de slagregenbestendigheid of de slagvastheid van kunststofprofielen. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn ook de meetmethoden voor de controle op de naleving van de verschillende kenmerken gestandaardiseerd.

Wanddikte als belangrijk kenmerk

Uiteindelijk hangen bijna alle prestatiekenmerken van een raam direct of indirect af van het raamprofiel . Voor de kwestie van de kwaliteit van een PVC-raam is de Europese norm DIN EN 12608 dan ook van bijzonder belang, omdat deze in detail ingaat op de eisen voor raam- en deurprofielen van hard PVC, op de relevante testmethoden en ook op de classificatie. Een aparte afdeling is gewijd aan de dikte van de profielwanden als bepalend kenmerk voor de indeling.

De nadruk ligt op de buitenwanden van het profiel. Enerzijds zijn dit de zichtbare oppervlakken, d.w.z. de verticale buitenoppervlakken van het profiel die naar de binnenkant van het gebouw of de omgeving zijn gericht. Anderzijds zijn er de horizontale buitenvlakken die naar de sponning of de bouwaansluiting zijn gericht en niet zichtbaar zijn wanneer het raam gesloten is. De interactie van deze oppervlakken is cruciaal voor de structurele integriteit van het profiel: Het garandeert dat het profiel niet kromtrekt of vervormt en garandeert dus een langdurige bruikbaarheid.

De norm definieert drie klassen: A, B en C. Raamprofielen van klasse C hoeven niet te voldoen aan de eisen inzake minimale wanddikte. Voor profielen van klasse B moeten de wanden van de zichtbare oppervlakken ten minste 2,5 mm dik zijn en de wanden in de sponning en de aansluitzone ten minste 2,0 mm. Aan profielen van klasse A worden de hoogste eisen gesteld: Hier moet de wanddikte van de zichtbare oppervlakken ten minste 2,8 mm bedragen, en in het sponning- en aansluitgedeelte ten minste 2,5 mm.

Klasse A betekent sterkere ramen

VEKA is de enige fabrikant in Duitsland die uitsluitend kunststofprofielsystemen in klasse A kwaliteit produceert. Raamprofielen van VEKA hebben een wanddikte van 3,0 mm op de zichtbare vlakken en 2,7 mm in de sponning en aansluitzone (tolerantie telkens 0,2 mm). In vergelijking met profielen van klasse B betekent dit minstens 10 à 20 % dikkere profielwanden. Om deze bijzonder hoge wanddiktes te bereiken, wordt bij de profielproduktie ongeveer 14 % meer materiaal gebruikt. Loont deze extra inspanning? De cijfers spreken voor zich!

Profielen van klasse A zijn bijzonder stabiel en bestand tegen hogere mechanische belastingen. Dit is gebleken uit uitgebreide tests die VEKA in het testlaboratorium heeft uitgevoerd. Uit de metingen bleek dat ramen van klasse A-profielen een 15-20% hogere hoeksterkte hebben dan die van klasse B-profielen. Zij buigen ook 10-12 % minder onder belasting. En er is tot 20 % meer kracht nodig om schroefverbindingen met klasse A-profielen uit te scheuren dan met profielen van mindere kwaliteit.

Als je deze meetresultaten vertaalt naar de gewenste prestaties van een raam, wordt het voordeel van klasse A profielen volgens DIN EN 12608 nog duidelijker. Meer hoeksterkte, minder doorbuiging en strakkere schroefverbindingen van alle beslag betekenen dat ramen van dergelijke hoogwaardige profielen beter zware functionele beglazing kunnen dragen. Zelfs bij elementen met een groot oppervlak is dus moeiteloos gebruiksgemak gegarandeerd. Bovendien: zelfs bij storm blijven ramen van klasse A-profielen betrouwbaar dicht. En tenslotte maken ze het voor inbrekers moeilijker om in te breken, zodat de hogere kwaliteit ook een betere bescherming biedt voor de eigen bezittingen.

U kunt vertrouwen op de kwaliteit van VEKA

De wanddikte is daarom een essentiële factor voor de kwaliteit van een raamprofiel - en uiteindelijk voor de prestaties en duurzaamheid van het geïnstalleerde raam. Het zijn letterlijk de innerlijke waarden die er toe doen. Dit betekent echter ook dat de grote verschillen in kwaliteit van ramen en deuren zelfs voor deskundigen van buitenaf nauwelijks herkenbaar zijn.

Met ramen en deuren uit klasse A profielen van VEKA kunnen bouwheren er altijd zeker van zijn dat ze voor de hoogste kwaliteit kiezen. Dankzij hun bijzondere prestaties en duurzaamheid verrijken dergelijke ramen en deuren elk pand gedurende tientallen jaren, zowel bij nieuwbouw als bij moderniseringsprojecten.

Als wereldwijd toonaangevende systeemaanbieder met een succesverhaal van meer dan 50 jaar houdt VEKA zich consequent aan deze uitstekende kwaliteit. Om dit te garanderen heeft het bedrijf een systeem van nauwgezette kwaliteitscontroles opgezet. Deze controles bestrijken de gehele productieketen - van de zorgvuldige inspectie van de geleverde grondstoffen tot het nauwkeurig mengen van de eigen samengestelde formulering van het bedrijf en het meten van de geëxtrudeerde profielen. De controles zijn strenger, vinden plaats met kortere tussenpozen en op meer meetpunten dan vereist door de gerenommeerde RAL-kwaliteitsborging. Al deze maatregelen dienen één doel: eigenaren van gebouwen de beste kwaliteit bieden voor de realisatie van hun woondromen.

VEKA kwaliteit

Streng. Strenger. VEKA!

Kwaliteit is geen doel op zich, maar een belofte aan alle gebouweigenaren. Daarom test VEKA strenger en nauwkeuriger dan vereist.

VEKA
Aantal meetpunten: 20
Tolerantieprofielhoogte: 0,3 mm
Tolerantieprofieldiepte: 0,2 mm
Testcyclus: 2 u

RAL
Aantal meetpunten: 5
Tolerantieprofielhoogte: 0,5 mm
Tolerantieprofieldiepte: 0,3 mm
Testcyclus: 4 uur

Heb je nog vragen?

Heeft u vragen over het onderwerp "ramen en deuren", stuur ons dan gerust een e-mail. Of neem direct contact op met uw dichtstbijzijnde VEKA-partner - zij adviseren u graag in detail!