Smart Home

Modern wonen en werken in het slimme huis

Steeds meer huizen en flats worden uitgerust met slimme thuisoplossingen. Het spectrum varieert van slimme individuele componenten die via een app worden aangestuurd tot zelfwerkende systemen met meerdere meet- en regelpunten. Zelfs eenvoudige oplossingen kunnen aanzienlijke winst opleveren op het gebied van energie-efficiëntie, comfort en veiligheid - bijvoorbeeld op het gebied van verwarmingskosten en de luchtkwaliteit binnenshuis, eenvoudigweg door het automatisch openen en sluiten van ramen. Met de comfortabele smart home-oplossingen die VEKA onder het merk TEXINO aanbiedt, kunnen dergelijke voordelen eenvoudig worden gerealiseerd.

Inhoudsopgave

 • Het slimme huis wordt de norm
 • Hoe het slimme huis werkt
 • Typische elementen van een slimme woning
 • Winst in het dagelijks leven
 • TEXINO is de veilige smart home oplossing van VEKA.

Het slimme huis wordt de norm

Steeds meer mensen in in België en Luxemburg maken gebruik van genetwerkte, geautomatiseerde technologie in hun huis of flat. Dit concept, beter bekend als smart home, wordt al op grote schaal toegepast. In een enquête van de branchevereniging Bitkom zei 41 procent van de respondenten dat ze overeenkomstige apparaten hadden. De meest genoemde apparaten waren slimme lampen die via een smartphone kunnen worden bediend en op verzoek verschillende scenario's doorlopen, bijvoorbeeld een gesimuleerde zonsopgang om mensen 's ochtends wakker te maken. Maar ook slimme rolluiken, zonneschermen, radiatoren en thermostaten zijn al in meer dan een op de tien huishoudens beschikbaar.

Er zijn twee belangrijke redenen voor de triomf van het slimme huis. Enerzijds is de technologie nu zeer ongecompliceerd en gebruiksvriendelijk: je hoeft geen expert of echte technologiefan meer te zijn om eenvoudige oplossingen uit te proberen. Anderzijds belooft de slimme woning belangrijke voordelen, gaande van aanzienlijke energiebesparingen - vooral voor verwarming - tot meer wooncomfort en meer veiligheid. Het volledige potentieel van deze effecten kan echter alleen worden benut met een uitgebreidere smart home-installatie. Idealiter worden planning en uitvoering overgelaten aan deskundigen, zoals een raamfabrikant.

Hoe het slimme huis werkt

De term "smart home" kan het best worden vertaald als "denkend huis". Een eenvoudig voorbeeld illustreert het basisidee van dit concept. In een kamer neemt het kooldioxidegehalte van de lucht toe omdat er meerdere mensen verblijven. Zodra een drempelwaarde wordt overschreden, wordt een CO-sensor2 actief en stuurt hij een besturingscommando naar de motor in het raam van dezelfde ruimte. Dit zet de raamvleugel in de kiepstand, zodat verse buitenlucht de muffe kamerlucht kan vervangen: Het CO-gehalte2 daalt. Zodra de waarde weer binnen het doelbereik ligt, stuurt de sensor opnieuw een signaal naar de raammotor en sluit het raam weer.

Dus zelfs dit minimalistische systeem kan automatisch reageren om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren. In feite biedt het echter nog veel optimalisatiemogelijkheden. Slimme thermostaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de verwarming in de kamer te verlagen op het moment dat het raam wordt geopend, om het verlies van kostbare verwarmingsenergie tot een minimum te beperken. Met een extra rookmelder zou het smart home-systeem ook kunnen detecteren of een brand mogelijk de oorzaak is van het stijgende CO-gehalte2 en een alarm sturen naar de smartphones van de eigenaren.

Eenvoudig voorbeeld met a) directe communicatie tussen CO2-sensor en raammotor en b) signaalstroom via toegangspunt en cloud
Zelfs de directe interactie tussen een CO-sensor2 en een raammotor (vaste pijl) kan zorgen voor een betere binnenlucht. In de regel lopen de signalen via een centraal toegangspunt en de smart home cloud (gestippelde pijlen) om meer geavanceerde scenario's mogelijk te maken.

Typische elementen van een slimme woning

Dergelijke complexere zaken en de bundeling van verschillende componenten in één netwerk gaan verder dan de mogelijkheden van eenvoudige meet- of regelmodules. Krachtige smart home-systemen omvatten daarom altijd een centraal communicatieknooppunt. Deze is op zijn beurt verbonden met de eigen cloud van het systeem, waar de eigenlijke berekeningen en beslissingen plaatsvinden. Daarnaast zijn er bedieningselementen waarmee de gebruiker op elk moment gericht kan ingrijpen, zoals wandschakelaars of de smartphone-app.

Met de bovengenoemde bouwstenen kan bijna elke complexe smart home-oplossing worden gerealiseerd. Daarom zijn ze in de systemen van vrijwel alle aanbieders op de markt opgenomen, ook al gebeurt dat in afzonderlijke gevallen onder andere namen. De volgende lijst geeft een overzicht van de essentiële onderdelen.

Sensoren
De sensoren

Noteer de toestand van het gebouw en alle onderdelen

Voorbeelden:

 • CO-sensor2
 • Raam-/deurcontact
 • Temperatuursensor
 • Bewegingsdetector
 • Vochtigheidssensor
 • Rook/brandmelder
 • Helderheidssensor

Winst in het dagelijks leven

Smart home-oplossingen kunnen bijzonder uitgebreid worden gepland voor nieuwe gebouwen en vrijwel onzichtbaar worden geïnstalleerd. Maar ook achteraf inbouwen in bestaande woningen is probleemloos mogelijk. De noodzakelijke inspanning loont snel, omdat zelfs met relatief eenvoudige systemen waardevolle voordelen kunnen worden bereikt. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Meer energie-efficiëntie in de slimme woningDe verwarming lager zetten bij het ventileren - in het dagelijks leven laten mensen deze extra handeling maar al te graag achterwege. Uit een studie van de Europese marktleider eQ-3 blijkt dat het effect van een smart home systeem dat deze taak overneemt des te indrukwekkender is. Twee gebouwen van een beroepsschool in Leer in Oost-Friesland werden vergeleken. Een van de gebouwen was uitgerust met raamcontacten en slimme radiatorthermostaten, zodat wanneer de ramen in een kamer werden geopend, de radiatoren automatisch werden aangestuurd. Het resultaat: over de onderzoeksperiode van vier herfst- en wintermaanden verbruikte dit gebouw bijna een derde minder verwarmingsenergie.

Meer comfort en welzijn in de slimme woningBijna
elke vierde werknemer werkt vanuit huis. De omstandigheden in het thuiskantoor zijn echter niet altijd optimaal - wat vaak pas laat op de dag wordt opgemerkt. Een smart home systeem met sensoren voor vochtigheid en kooldioxide dat automatisch de ramen opent voor frisse lucht voorkomt gebrek aan concentratie en vroegtijdige uitputting.

Meer veiligheid in het slimme huisWanneer
iemand op reis gaat, kan hij een verhaal vertellen - over knagende twijfels of hij wel echt alle ramen en buitendeuren heeft afgesloten voordat hij vertrok. Hoe goed is het als het huis is uitgerust met de juiste contacten en aandrijvingen: het kan met één tik via een smartphone-app volledig worden afgesloten en deze status kan op elk moment onderweg worden gecontroleerd.

Als wereldmarktleider voor kunststof raam- en deursystemen loopt VEKA ook bij smart homes voorop. Onder het merk TEXINO biedt het bedrijf een compleet smart home systeem dat met zijn talrijke componenten perfect aansluit op zijn eigen hoogwaardige profielsystemen.

Het TEXINO portfolio is samen met de Europese smart home marktleider eQ-3 ontwikkeld en is volledig compatibel met zijn Homematic IP systeem. TEXINO is daardoor uiterst krachtig, ongecompliceerd te installeren en bovendien bijzonder flexibel: het kan heel eenvoudig worden verbonden met apparaten en diensten van andere fabrikanten, waaronder bijvoorbeeld de bekende spraakassistenten van Amazon en Google.

Een bijzonder belangrijk kenmerk van TEXINO is de hoge mate van veiligheid. Homematic IP is momenteel de enige smart home-oplossing waarvan het protocol, de IT en de gegevensbeveiliging zijn gecertificeerd door de Duitse VDE-vereniging. De bijbehorende cloud draait uitsluitend op Duitse servers en de werking is volledig anoniem: het is niet mogelijk conclusies te trekken over de identiteit van de gebruikers en hun individuele gebruiksgedrag.

www.texino.eu

Texino