Duurzaamheid

Duurzame ramen - klaar voor de toekomst

Behoud van grondstoffen begint met het raamprofiel

Het raam geeft een goed beeld van de factoren de factoren die de duurzaamheidsbalans van een bouwelement beïnvloeden. De eerste stap is de productie van de raamprofielen. Kunststof ramen worden geëxtrudeerd uit PVC, voor de synthese waarvan weer aardolieproducten en zout nodig zijn. Als gevolg van moderne raamrecycling kan nieuw PVC echter steeds vaker worden vervangen door hoogwaardig PVC-recyclaat, en dat zonder kwaliteitsverlies. Bij de profielproductie van VEKA is het aandeel van dit duurzame gerecyclede materiaal reeds 26 procent.

De technisch veeleisende profielextrusie biedt ook diverse aanknopingspunten voor meer duurzaamheid op het gebied van energiebehoefte. In het kader van bedrijfsbrede initiatieven is het elektriciteitsverbruik bij VEKA in ongeveer 15 jaar tijd gehalveerd. Het eigen ideeënbeheersysteem van het bedrijf heeft hierbij een grote rol gespeeld: de medewerkers kennen hun werkplek door en door en doen steeds weer suggesties voor succesvolle optimalisaties. Ook het feit dat de extrusielijnen veel ruimte innemen, heeft een gunstig effect - des te meer stroom produceert VEKA met fotovoltaïsche installaties op de daken.

Met een speciaal aangelegde moerasbiotoop bij het hoofdkantoor in Sendenhorst minimaliseert de systeemleverancier ook het waterverbruik. Het proceswater voor het koelen van de extrusielijnen komt uit deze biotoop. Daarna stroomt het daar terug, aangevuld met regenwater, en wordt het in het aangelegde moerasgebied behandeld voor hergebruik. De verwerkingscapaciteit van dit circulatiesysteem bedraagt maar liefst 136 miljoen liter per jaar.

VEKA Biotoop

Moderne ramen betekenen energie-efficiëntie

Oude gebouwen zijn doorgaans uitgerust met zeer eenvoudige ramen die nog niet de prestaties van moderne ramen hebben. De gevolgen kunnen worden geïllustreerd door een vergelijking: hoewel ramen in oude woongebouwen slechts ongeveer 10% van de gebouwschil uitmaken, zijn zij verantwoordelijk voor tot 50% van de warmteverliezen. Dit maakt modernisering, waarbij warmte-isolerende ramen worden geïnstalleerd met behulp van de modernste technologie, des te effectiever - niet in de laatste plaats wat betreft de stookkosten.

Ramen voorkomen niet alleen dat warmte ontsnapt. Ook de zonnewinsten uit invallende zonnestraling, waarvan de thermische energie dan effectief in het gebouw wordt vastgehouden, kunnen de verwarmingsbehoefte merkbaar verminderen. Dit geldt met name voor ramen op het zuiden en balkon- of terrasdeuren, en hier nog meer voor de royale elementen van de moderne architectuur. Overmatige opwarming in de zomer kan gemakkelijk worden voorkomen door elegante zonweringsoplossingen.

Winst van zonne-energie: efficiënte raamelementen laten zonnestraling binnen en verminderen het verlies van thermische energie.

Recycling sluit de materiaalkringloop

De duurzaamheidsbalans van het raam kan alleen compleet zijn als ook de fase na gebruik wordt meegenomen. Ramen van alle gangbare raammaterialen kunnen zonder problemen worden gerecycleerd - afgezien van de energiebesparing door de goede warmte-isolatie gedurende vele jaren is dit een van de belangrijkste factoren voor hun duurzaamheid.

VEKA heeft in 1993 het initiatief genomen om kunststof ramen te recyclen. In die tijd nam de bedrijvengroep in Behringen, Thüringen, de eerste recyclagefabriek voor PVC ramen en deuren in gebruik. Al snel werd bewezen dat de recyclage van PVC-ramen zeer goed werkt en ook economisch haalbaar is. De fabriek in Thüringen heeft inmiddels gezelschap gekregen van twee andere in Groot-Brittannië en Frankrijk. De gecombineerde jaarlijkse capaciteit van de drie fabrieken bedraagt 100.000 ton ramen en deuren, alsook rolluiken en kunststofprofielen.

Het door VEKA ontwikkelde recyclingproces levert PVC-granulaat op dat qua kleur en soort nagenoeg zuiver is en zonder kwaliteitsverlies rechtstreeks kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe raam- en deurprofielen. Bovendien grote hoeveelheden ferro- en non-ferrometalen, glas en afdichtingsrubber zich op als andere materiaalfracties, die op hun beurt opnieuw kunnen worden gebruikt. Op die manier wordt het hele PVC raam effectief hergebruikt: Zo wordt de materiaalkringloop gesloten en kunnen nieuwe kunststof ramen worden geproduceerd op een manier die des te efficiënter is wat de duurzaamheid ervan betreft.